Loader

11# שפה עברית (27/9/2018) - السابع / 14 سؤال

11# שפה עברית (27/9/2018) - السابع / 14 سؤال

تم نسخ الإمتحان بنجاح

المادة שפה עברית
المعلم Ashraf Sharkawi
المدرسة חט
الصف السابع
التاريخ 27/9/2018
عدد الأسئلة 14
مرات النسخ 1
مرات المشاهدة 24
المجالات المعرفية הבנת הנקראידע לשוןהבעה בכתב

שפה עברית

العلامة: 8

السؤال 1

איתור מידע

בני אדם מלמדים את הדולפינים לבצע פעולות שונות .

כתבו שתי פעולות 

1.____________________________________

2.___________________________________

العلامة: 4

السؤال 2

בשורה 2 בקטע כתוב "בני האדם יודעים זאת ......" מה יודעים בני האדם ?

שאפשר לשחות עם הדולפינים.
שאפשר להציל את הדולפינים.
שהדולפינים יכולים ללמוד דברים רבים.
שהדולפינים אוהבים לשחק זה עם זה
العلامة: 4

السؤال 3

בקטע כתוב שהדולפינים מכים בזנבם על המים ,מניעים את הראש ושורקים .הדולפינים עושים את הפעולות האלה כדי-

לגררום לרעש חזק.
ליצר קשר זה עם זה.
לאמן את הגוף שלהם.
לשחות מהר יותר במים.
العلامة: 4

السؤال 4

בקטע כתוב שהדולפינים מניעים את הראש מצד לצד (שורות 7-6) מה פרוש המילה מניעים במשפט זה

מזיזים
מרימים
מורידים
מסתכלים
العلامة: 4

السؤال 5

בשורה 8 בקטע כתוב שהדולפינים חיים בדרך כלל בלהקות .באיזו תמונה רואים להקה?

العلامة: 3

السؤال 6

במה הדולפינים משתפים פעולה ביניהם

السؤال 7

האם לשאלות שלפניכם יש תשובה בקטע ?

العلامة: 9

מה הגודל של הדולפין ?

יש תשובה /אין תשובה

العلامة: 9

מה הצבע של הדולפין ?

יש תשובה /אין תשטבה 

العلامة: 9

עם מי דולפינים אוהבים לשחק ?

יש תשובה /אין תשובה 

العلامة: 4

السؤال 8

מה המטרה (الهدف) של הקטע על דולי הדולפינה?

ללמד שיש דולפינים ליד חופי סיני.
לספר על התנהגות של דולפינה מיוחדת.
להסביר לאנשים איך לטפל בדולפינים.
להזהיר מפני שחיה ליד דוךפינה
العلامة: 4

السؤال 9

ליד הקטע על דולי הדולפינה יש איור .איזה משפט מתאים לאיור לפי הקטע

דולי מופיעה עם הדיג לפני קהל.
דולי מוציאה את הדיג מטביעה .
דולי מטפלת בדיג הפצוע.
דולי שוחה ליד הדיג .

السؤال 10

בשורה 9בקטע כתובה המילה ובטפול.

العلامة: 6

מהו השורש של המילה טפול?

____/____/____

العلامة: 6

הקיפו במחסן המלים את שלוש המילים מהשורש של המילה טיפול

          לטוף      פטל        יטפלו        טפלתי            קוטפים           מטפלים               טפה 
العلامة: 12

السؤال 11

הפכו את המשפטים שלפניכם מנקבה לזכר.

  נקבה 

 

זכר
   התלמידה עומדת ליד השולחן.  
הילדה הסתובבה וחיכה.  
היא לא הרימה מבט.  
العلامة: 12

السؤال 12

כתוב את המספרים שבסוגרים במילים ובצורה הנכונה .

א. יש לי (3)  _____________ חברים טובים

ב. ילדה (1) ____________ נכנסה לכיתה.

ג. על הספסל יושבות (6) _____________ ילדות.

ד. בכתה שלנו יש (25) ______________ תלמידים.

العلامة: 6

السؤال 13

השלימו את המשפטים שלפניכם לפי הדוגמה:

 דוגמה  مثال  :   אמיר שחה בים עם החבר שלו

אמיר שחה בים עם חברו

1. דולי הדולפינה עזבה את הלהקה שלה

דולי הדולפינה עזבה את ___________.

2. הילדים קשטו את הכתה שלהם בתמונות של דולפינים.

הילדים קשטו את ___________ בתמונות של דולפינים.

العلامة: 20

السؤال 14

כתבו פסקה על היום הראשון בחטיבת הביניים .אתם יכולים לכתוב על הרגשות שלכם, הדברים החדשים בבית הספר,התקוות שלכם בבית הספר.

لديك 0 أسئلة في السلة