Loader

599# יעל (17/6/2022) - السابع / 10 سؤال

599# יעל (17/6/2022) - السابع / 10 سؤال

تم نسخ الإمتحان بنجاح

المادة יעל
المعلم Ashraf Sharkawi
المدرسة مدرسة مشيرفة الاعدادية
الصف السابع
التاريخ 17/6/2022
عدد الأسئلة 10
مرات النسخ 0
مرات المشاهدة 25
المجالات المعرفية הבנת הנקראהבנת הנשמעידע לשון

القسم الأول

العلامة: 10

السؤال 1

3+3

العلامة: 10

السؤال 2

fgfghfgh

 two brothers
العلامة: 6

السؤال 3

השלימו את המשפטים שלפניכם לפי הדוגמה:

 דוגמה  مثال  :   אמיר שחה בים עם החבר שלו

אמיר שחה בים עם חברו

1. דולי הדולפינה עזבה את הלהקה שלה

דולי הדולפינה עזבה את ___________.

2. הילדים קשטו את הכתה שלהם בתמונות של דולפינים.

הילדים קשטו את ___________ בתמונות של דולפינים.

العلامة: 3

السؤال 4

במה הדולפינים משתפים פעולה ביניהם

العلامة: 4

السؤال 5

בקטע כתוב שהדולפינים מכים בזנבם על המים ,מניעים את הראש ושורקים .הדולפינים עושים את הפעולות האלה כדי-

לגררום לרעש חזק.
ליצר קשר זה עם זה.
לאמן את הגוף שלהם.
לשחות מהר יותר במים.
العلامة: 12

السؤال 6

כתוב את המספרים שבסוגרים במילים ובצורה הנכונה .

א. יש לי (3)  _____________ חברים טובים

ב. ילדה (1) ____________ נכנסה לכיתה.

ג. על הספסל יושבות (6) _____________ ילדות.

ד. בכתה שלנו יש (25) ______________ תלמידים.

العلامة: 4

السؤال 7

מה המטרה (الهدف) של הקטע על דולי הדולפינה?

ללמד שיש דולפינים ליד חופי סיני.
לספר על התנהגות של דולפינה מיוחדת.
להסביר לאנשים איך לטפל בדולפינים.
להזהיר מפני שחיה ליד דוךפינה
العلامة: 4

السؤال 8

בקטע כתוב שהדולפינים מניעים את הראש מצד לצד (שורות 7-6) מה פרוש המילה מניעים במשפט זה

מזיזים
מרימים
מורידים
מסתכלים
العلامة: 4

السؤال 9

בשורה 2 בקטע כתוב "בני האדם יודעים זאת ......" מה יודעים בני האדם ?

שאפשר לשחות עם הדולפינים.
שאפשר להציל את הדולפינים.
שהדולפינים יכולים ללמוד דברים רבים.
שהדולפינים אוהבים לשחק זה עם זה
العلامة: 8

السؤال 10

איתור מידע

בני אדם מלמדים את הדולפינים לבצע פעולות שונות .

כתבו שתי פעולות 

1.____________________________________

2.___________________________________

لديك 0 أسئلة في السلة